Logo MO Pátek

ČRS MO Pátek


Český rybářský svaz Místní Organizace Pátek (u Poděbrad)

Rybářský revír 411 074 - Sánská strouha  1

ČRS MO Pátek

Samostatně hospodařící místní organizace Českého rybářského svazu v obci Pátek je sdružení občanů, dle zákona číslo 83/1990Sb, která jako společenská organizace zajišťuje v rámci “Stanov ČRS” a “Jednacího řádu” výkon rybářského práva, chov rybích násad a sportovní rybolov ve svěřených revírech, včetně jejich ochrany. Dále poskytuje členům možnost sportovního vyžití v této zájmové oblasti, chrání vodní živočichy, přírodu a čistotu vody, včetně ochrany životního prostředí.

Akce, aktuality

Kontrola brigádnických hodin - ve vlastním zájmu nahlašte počet brigádnických odpracovaných hodin v tomto roce 2020 e-mail (rybari@rybaripatek.cz)/telefon (SMS) 731137296/osobně (členům výboru).

Nařízení veterinární správy k výskytu herpesvirozy Koi ve Středočeském kraji

Více zde (ČRS SÚS)
Opatření se týká pouze části Sánské kanálu - od jeho odtoku z Cidliny až po jeho výtok z obce Opolánky.

Brigády 2020

Sekání trávy, odstranění náletů apod. - kdokoliv se může přihlásit. Zimní prořez a vytažení padlých kmenů z vody (ještě stále následky z červencové vichřice) - bude naplánováno dle potřeby.

Krmení 2020

Rozpis krmení pro rok 2020 je vyvěšen ve vývěsce na rybářské chatě.

Pozor na pytláky

POZOR - poslední dobou se zde objevují cizojazyční pytláci. Loví na klacky, schovaní v křoví na druhé straně strouhy (od pole). Jsou i tak drzý, že parkují autem u rybářské chaty nebo u rybníka. Volejte rybářskou stráž nebo i policii. Chráňte náš revír a naše ryby, nedovolte plenit náš revír.
Pokud uvidíte zaparkovaný červený Opel, kde SPZ začíná na "3SH 6" tak volejte ihned rybářskou stráž /. viz fotogalerie - ostatní/

Fotografie z revíru
Fotografie z revíru

Fotografie z revíru Sánská strouha 1.

Fotogalerie z brigád
Fotogalerie - brigády

Brigádní činnost.

Úlovky a zajímavosti od vody
Fotogalerie - úlovky

Úlovky, zajímavosti od vody.

Pytláci, aktuálnosti
Fotogalerie - Ostatní

Pytláci, přestupky, aktuálnosti.